InstallQ brengt alle kwaliteitsregelingen voor installatiebranche onder één dak

 In Geen categorie

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Door deze krachtenbundeling kunnen zij de duidelijkheid voor de bedrijven in de branche vergroten. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben niet alleen de installatiebranche maar ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen. De fusie zal ervoor zorgen dat die duidelijkheid en transparantie toenemen.

Breed draagvlak binnen de branche
Goed functionerende kwaliteitsborging is gebaat bij voldoende draagvlak, duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten. Dit ontstaat alleen als er een brede afstemming is tussen en met verschillende partijen. Het laten bestaan van meerdere stichtingen die zich met kwaliteitsborging bezighouden helpt in dat geval niet om tot succesvolle regelingen te komen. Vandaar dat InstallQ nu ontstaat en de komende jaren ernaar streeft om hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche te worden. Tevens wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

Werken aan verbeteringen
Door de fusie vertegenwoordigt InstallQ al een groot deel van de markt en kan ze sneller de in gang gezette verbetering van de kwaliteitssystemen vormgeven. Bovendien heeft de nieuwe organisatie een gezonde financiële basis om regelingen te realiseren die tegemoetkomen aan de mogelijkheden van de installateurs en opleidingsinstellingen. Dit zijn kwaliteitssystemen die de opdrachtgevers van installatiewerk een betere kwaliteit en meer duidelijkheid, zekerheid en veiligheid bieden. En het zijn regelingen die passen binnen het Europese en Nederlandse beleid, in samenhang en afstemming met andere branches en organisaties.

Onafhankelijk en zelfstandig
De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ maakt dat ze voortaan volledig onafhankelijk en zelfstandig kan opereren. Dit leidt niet alleen tot meer duidelijkheid en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van installaties. Dit zal ook de positie en herkenbaarheid van de erkende en gecertificeerde installateurs en opleidingen verbeteren ten opzichte van ‘beunhazen’. Voor alle regelingen is straks nog maar één logo beschikbaar waarmee bedrijven laten zien dat zij aan een erkenning of certificering voldoen. Installatiebedrijven en opleidingsinstellingen kunnen straks binnen één organisatie kiezen uit alle mogelijke regelingen. En er ontstaan kansen om andere erkenningsregelingen, die nauw verwant of gelijk zijn, over te nemen. Zo werkt InstallQ aan haar ‘een-loket-functie’ die de hele installatiebranche en haar opdrachtgevers voordelen oplevert.

Uitvoering van haar doelstelling
InstallQ zal haar doel onder meer bereiken door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij de installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een voorname rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel. Uiteindelijk is er straks nog maar één database waarin alle houders van een erkennings- of certificeringsregelingen te vinden zijn.

Over InstallQ
De directie van de nieuwe Stichting wordt gevormd door de heren Hans van den Berg (Algemene Zaken) en Wil van Ophem (Technische Zaken). De voorzitter van het bestuur is de heer Ed Nijpels.  De organisatie zal in 2019 gehuisvest zijn in Zoetermeer (centraal kantoor), Apeldoorn en Rotterdam.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search