Volg de opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur

Leer zonnepanelen installeren met onze erkende opleiding!

Waarom een InstallQ erkenning?

Doordat de populariteit van zonnepanelen de afgelopen jaren erg hard is gestegen, zijn steeds meer bedrijven begonnen met het aanleggen van installaties. Met al dan niet de juiste kennis en kunde worden steeds meer installaties aangelegd die niet veilig zijn en niet aan de eisen voldoen. Met een InstallQ erkenning onderscheid je jezelf van de beunhazen. Je toont aan dat je over de juiste kennis en deskundigheid beschikt en veilige installaties aanlegt. Het zorgt voor vertrouwen onder de consument, waardoor je een aantoonbaar verschil kan maken in de markt.

Voordelen

  • Je kunt je als bedrijf onderscheiden in de markt
  • Je kunt aantonen dat je vakbekwaam ben
  • De erkenning zorgt voor vertrouwen bij de consument
  • Je kunt je registeren in het kwaliteitsregister www.echteinstallateur.nl
  • Je kunt het kwaliteitslabel gebruiken voor je website, op offertes of op bijvoorbeeld bedrijfswagens

Nadat je geregistreerd bent bij InstallQ is het mogelijk om een bord met het kwaliteitslabel te huren van IntallQ om deze in het bedrijf op te hangen. Ook ontvang je kortingen op bepaalde zaken als vakinhoudelijke boeken, de verzekering van Geijsselkroon en abonnementkorting op Kennisbank Installatie Journaal.

Opleidingen Erkend Zonnestroom Installateur

Vanaf 2013 kunnen onderwijs- en exameninstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor opleidingen en examens in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. installQ is aangewezen als accreditatie-instelling.

Het gaat o.a. om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen en -examens.

Gerechtvaardigd vertrouwen in opleiding en examen
Met de accreditatie van de opleidingen en examens komt de Nederlandse overheid tegemoet aan de Europese eisen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Een accreditatie leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen in de opleiding en het examen. De erkenning toont aan dat een opleiding/examen conform de actuele wet- en regelgeving is opgebouwd en het juiste kwaliteitsniveau (conform de vastgestelde eindtermen) heeft. Daarbij is de cursist optimaal voorbereid op een examen voor een bewijs van vakbekwaamheid in een van de RES-technieken. Het examen wordt op een correcte wijze afgenomen en georganiseerd.

RVO.NL en installQ
De eisen waaraan een opleiding of examen moet voldoen, zijn opgesteld door installQ in samenwerking met RVO.NL en vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van installQ. Geaccrediteerde opleidingen en examens komen in het Centraal Register Techniek (https://centraalregistertechniek.nl/), een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. In dit openbaar nationaal register worden alle gecertificeerde bedrijven en vakbekwame personen uit de installatiebranche opgenomen.

Start typing and press Enter to search