Vanzelfsprekend in de opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur het leukst om bij SO Sustainable te volgen. Maar wat leer je nu eigenlijk? Ofwel, wat kun je na afloop van de opleiding?

We zetten het even op een rijtje:

Eindtermen montage zonnestroomsystemen:

De deelnemer …

 • kan de werking van zonnestroom- en zonnewarmtesystemen in eenvoudige bewoordingen beschrijven;
 • kan de componenten van zonnesystemen met hun functie omschrijven;
 • kan de verschillende verschijningsvormen van zonnestroomsystemen en zonnewarmtesystemen noemen;
 • kan globaal de elektrotechnische installatie van zonnestroomsystemen (binnenshuis) beschrijven;
 • kan globaal de installatietechnische montage van zonnewarmtesystemen (binnenshuis) beschrijven;
 • kan de dakopbouw van platte en hellende daken beschrijven;
 • kan de positie/ maatvoering van het zonnestroom- en zonnewarmtesysteem afstemmen op de dakconstructie;
 • kan het zonnestroomsysteem / zonnewarmtesystemen waterdicht en stormvast aanbrengen op hellende daken;
 • kan het zonnestroomsysteem / zonnewarmtesystemen stormvast aanbrengen op platte daken;
 • kan de benodigde gereedschappen gebruiken;
 • kan de kabeldoorvoer aan de bovenzijde van het hellende dak dampdicht uitvoeren;
 • kan de checkpunten ter controle van de werking van de zonnestroom- en zonnewarmtesystemen op het dak noemen en uitvoeren;
 • kan het onderhoud van het systeem in de gebruiksfase omschrijven;
 • kan de veilig werken op hoogte en voorzieningen zoals ladders/ steigers/ ankerpunten ten behoeve van het veilig werken op hoogte juist plaatsen;
 • kan dakpannen zagen en lood / zink aanbrengen om het systeem sluitend in én op het dak aan te brengen;
 • kan aan de hand van een checklist werking van de zonnestroom- en zonnewarmtesystemen controleren.

Eindtermen Uitvoering Zonnestroomsystemen

De deelnemer …

 • kan de werking van zonnecellen en zonnestroomsystemen in eenvoudige bewoording beschrijven;
 • kan de componenten van verschillende kleine en grote zonnestroomsystemen met hun functie herkennen en omschrijven;
 • kan de eisen aan de verschillende componenten en aan de plaatsingslocatie beschrijven;
 • kan de installatie van een zonnestroomsysteem binnenshuis voorbereiden;
 • kan globaal de bouwkundige montage op het dak omschrijven
 • kan de juiste elektrotechnische montage van zonnestroomsystemen binnenshuis beschrijven en uitvoeren;
 • kan de verschillende verschijningsvormen van zonnestroomsystemen noemen;
 • kent de verschillende benodigde gereedschappen beschrijven en op de juiste manier gebruiken;
 • kan de veiligheidsvoorschriften voor het werken aan zonnestroominstallaties binnenshuis toepassen;
 • kan de noodzaak van een dampdichte kabeldoorvoer door het dak beschrijven en uitvoeren;
 • kan de kabeldoorvoer aan de binnenzijde van het dak op dampdichtheid controleren;
 • kan kleine storingen aan het systeem oplossen;
 • kan de klant tijdens oplevering informeren over werking en onderhoud van het systeem in de gebruiksfase;
 • gebruikt zijn materialen efficiënt en scheidt het afval;
 • kent de belangrijkste storingen en kan deze m.b.v. checklist opzoeken
 • kan kleine storingen aan het systeem oplossen;
 • kent de veelgemaakte uitvoeringsfouten en kan deze voorkomen;
 • kan het onderhoud van het systeem in de gebruiksfase omschrijven;

Eindtermen Deskundige Zonnestroomsystemen

De deelnemer …

 • kan de werking van zonnecellen en zonnestroomsystemen beschrijven:
 •  kan de verschillende componenten van zonnestroomsystemen met hun functie en eisen omschrijven;
 • kan de eisen aan de verschillende componenten en aan de plaatsingslocatie beschrijven;
 • kan de bouwkundige opbouw van hellende en platte dakconstructies beschrijven;
 • kan globaal de kwaliteit van de bestaande dakbedekking beoordelen;
 • kan de dakvorm(en) beoordelen op geschiktheid (haalbaarheid) voor de toepassing van zonnestroomsystemen, o.a. oriëntatie, hellingshoek, schaduw, sterkte, stijfheid constructie en windbelasting en weet wanneer hij een expert moet inschakelen.
 • kan handmatig de juiste combinatie van panelen en omvormer berekenen / bepalen en rekening houden met schaduwwerking, oriëntatie, hellingshoek en locatie;
 • Kan met rekenprogramma’s (van fabrikanten) de opbrengst van een systeem bepalen en rekening houden met schaduwwerking, oriëntatie, hellingshoek en locatie;
 • kan systemen van fabrikanten vergelijken en een optimaal systeem selecteren;
 • kan de kengetallen ten behoeve van de voorcalculatie van zonnestroomsystemen hanteren en daarmee een kostenindicatie maken, daarbij rekening houden met o.a. kosten plaatsing veiligheidsvoorzieningen, arbeidskosten, materiaal- en materieelkosten
 • kan het rendement energiebesparing en terugverdientijd ROI, CO2 reductie van het toe te passen zonnestroomsysteem berekenen;
 • kan de veiligheidsvoorschriften voor het werken aan elektrotechnische installaties beschrijven en specifiek zonnestroom systemen
 • kan een locatie toetsen aan de veiligheidsvoorschriften voor het werken op hoogte (daken);
 • kan de bouwkundige integratie van de verschillende zonnestroomsystemen beschrijven;
 • kan de elektrotechnische installatie van de verschillende zonnestroomsystemen beschrijven;
 • kent de veelgemaakte uitvoeringsfouten en kan deze voorkomen;
 • kent de belangrijkste storingen en weet hoe deze gevonden kunnen worden;
 • weet welke voorwaarden en eisen door energiebedrijven gesteld worden ten aanzien van aansluiting op het net en kan dit toetsen
 • kan adviseren over service, onderhoud, monitoring, verzekeringen, recycling en garanties
 • kan het Voorlopig en Definitief Ontwerp van de verschillende zonnestroomsystemen opstellen;
 • kan een Bestekplan van de verschillende zonnestroomsystemen maken;
 • kan aan de hand van klantwensen de offerte opstellen

Kortom, we kunnen wel zeggen dat je na het volgen van de opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur een volwaardig specialist bent!

Start typing and press Enter to search