Opleiding zonnepanelen installeren

Erkend Zonnestroom Installateur / Monteur Zonnestroominstallaties (VOP/VP)

De eerste InstallQ geaccrediteerde opleiding in Nederland!

(5 dagen, 1 lesdag per week)

Geïnteresseerd in een opleiding tot monteur zonnestroominstallaties? Leer zonnepanelen installeren door de diverse vakdisciplines elektrotechniek, montage en veilig werken bij elkaar te brengen! Uit deze prachtige disciplines is een praktijkgerichte en inspirerende opleiding ontstaan.

Opleiding Erkend Zonnestroom Installateur: VOP/VP

Leer zonnepanelen installeren

De InstallQ regeling voor zonnepaneel installateurs is in 2021 herzien! Vanuit SO Sustainable, een dochter van Omega Energietechniek, wordt deze opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur aangeboden.

Waaruit kun je kiezen?

Er zijn in totaal 3 deelregelingen te onderscheiden:

 

 • Monteur Zonnestroominstallatie (op het dak)
  Voldoend Onderricht Persoon (VOP):
  DC-Monteur op het dak
 • Monteur Zonnestroominstallaties (onder het dak)
  Vakbekwaam Persoon (VP):
  AC- & DC-monteur
 • Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties (WV):
  Ontwerp –  beheer – montage

 

Bij SO Sustainable is gekozen om de VOP en VP opleiding te combineren, aangezien installateurs vaak DC en AC combineren! In deze opleiding leer je zowel het installeren van zonnepanelen op het dak als in de meterkast, na afloop ben je dus Allround Monteur Zonnestroominstallaties!

 

Wil je als bedrijf Erkend Zonnestroom Installateur worden? Dan is het noodzakelijk dat een persoon binnen het bedrijf naast de VOP en VP ook de vervolgopleiding tot Werkverantwoordelijke afrond.

 

Voor wie is de opleiding Allround Monteur Zonnestroominstallaties / Erkend Zonnestroom Installateur VOP/VP?

 

De opleiding tot Allround Monteur Zonnestroominstallaties is voor iedereen die zonnestroominstallaties installeert, aansluit, onderhoudt en oplevert met een aansluitwaarde van maximaal 3 x 25A en een maximaal AC omvormervermogen van 17kW.

 

Wanneer je de opleiding hebt afgerond wordt dit opgenomen in je Vakmanschapspaspoort. Geregistreerd vakmanschap is belangrijk omdat dit laat zien dat de vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Subsidieverstrekkers, verzekeraars of opdrachtgevers kunnen naar een bewijs van vakmanschap vragen. Geregistreerd vakmanschap is daarvoor een belangrijk en herkenbaar kwaliteitslabel voor registratie in het CRT en vakpaspoort.

 

Goed om te weten is dat SO Sustainable (een volle dochter van Omega Energietechniek) volledig is geaccrediteerd door InstallQ om zowel de opleiding te mogen verzorgen, alsook de examens te mogen afnemen!
Inhoud Monteur Zonnestroominstallaties (dak) / VOP Zonnestroom Installateur.

 

Wanneer je kiest voor de opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur zal je starten met de Voldoend Onderricht Persoon module, beter bekend als monteur Zonnestroominstallatie (dak). Wat houdt dit o.a. in?

 

Je werkt zelfstandig onder toezicht en verricht werkzaamheden op het dak voor het installeren van zonnestroominstallaties. Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de basistheorie die je in de praktijk brengt. Na afloop van de opleidingsdagen wordt een praktijkopdracht afgenomen waarbij de examinator jouw praktische vaardigheden registreert. Na afloop ontvang je de registratie van vakmanschap in je Vakpaspoort.

 

Taken Monteur zonnestroominstallaties

 

Je taken zijn:

 

 • Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren werkzaamheden

 

Deze module bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 

 • LMRA
 • Veilig monteren
 • Diverse montage systemen
 • Ballastering
 • Plaatsen PV panelen op schuin en plat dak
 • Meting en beproeving
 • Controle op veilige werking
 • Veilig werken op hoogte
 • etc.

 

De Monteur Zonnestroom Installateur is een zeer praktische opleiding. Natuurlijk is er een gedeelte beschikbaar voor theorie, maar je bent zeer veel bezig met praktijk.

 

Praktische informatie

 

Aantal lesdagen:
De opleiding tot VOP Zonnestroom Installateur omvat in totaal 3 lesdagen en een halve dag voor de praktijkopdracht.

De kosten voor de praktijktoets bedragen € 275,— per persoon, excl. BTW.
Inhoud VP Zonnestroom Installateur
Nadat de Monteur Zonnestroom (dak) module is afgerond ga je door naar de Monteur Zonnestroominstallaties (op en onder het dak). De taken van deze monteur zijn o.a.:

 

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden onder het dak voor het elektrotechnisch (AC) installeren van zonnestroominstallaties. Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de theorie die je in de praktijk brengt. Ter afsluiting van je opleiding doe je een theorie-examen en een praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvang je je bewijs van vakmanschap in je Vakpaspoort.

 

Je taken zijn:

 

 • Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
 • Begeleiden werkzaamheden
 • Installeren en aansluiten omvormers
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren werkzaamheden
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Opleveren van een zonnestroominstallatie
 • Zonnestroominstallatie beheren

 

Deze module bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 

 • Realisatie voorbereiden en begeleiden;
 • Begeleiden werkzaamheden;
 • Testen, beproeven en inbedrijf stellen;
 • Installeren en aansluiten omvormers tot AC 3x25A;
 • Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren van inspecties en
 • onderhoud aan zonnestroominstallaties;
 • Zorgdragen voor veiligheid;
 • Rapporteren werkzaamheden;
 • Opleveren van de zonnestroominstallatie.

 

De VP Zonnestroom Installateur is ook zeer praktische opleiding. Natuurlijk is er een gedeelte beschikbaar voor theorie, maar je bent zeer veel bezig met praktijk.

 

Aantal lesdagen

 

De opleiding tot VP Zonnestroom Installateur omvat in totaal 5 lesdagen (3 VOP en 2 VP). Daarnaast wordt er een praktijkexamen uitgevoerd (halve dag) en zal je een theorie examen uit moeten voeren (via de computer, vanuit elke locatie).

 

Kosten VP Zonnestroom Installateur

 

De kosten voor deze interactieve praktische opleiding bedragen € 2.500,– per persoon (inclusief de VOP module) , excl. BTW. Tijdens de opleiding wordt uiteraard voor de inwendige mens gezorgd, de lunch – koffie – thee – frisdrank is allemaal inclusief.

De kosten voor de praktijkexamens (zowel op als onder het dak) bedragen € 550,— per persoon, excl. BTW. De kosten voor de theorie examens (dak en meterkast) bedragen € 80,– per stuk, excl. BTW. Deze examens voer je uit vanuit de volgende site: theorie-examens.

Direct inschrijven!

Kies een geschikte datum

Combinatie VOP / VP te Leerdam (regio Utrecht)

Klik op een datum om in te schrijven:

Geen Curusdata beschikbaar

Combinatie VOP / VP te Dronten

Klik op een datum om in te schrijven:

Geen Curusdata beschikbaar

De cursus

alles op een rijtje

Cursusduur Monteur Zonnestroominstallaties (op- en onder dak 5 dagen
Locaties Leerdam

Tarieven

Per persoon € 2500,–
Theorie examen € 80,–
Praktijk examen (praktijkopdracht en montage meterkast) € 550,–

Genoemde kosten zijn per persoon, exclusief BTW, incl. certificaat en heerlijke lunch.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101

logo-omega-training-inspectie-web
installq-logo-geaccrediteerde-opleiding

WV Zonnestroom Installateur

 

Inhoud WV Zonnestroominstallaties

 

Wil jij nu over de hele breedte erkend zonnestroom installateur worden? Dan is het ook noodzakelijk om de module WV Zonnestroom Installateur te volgen.

Wat doet een Werkverantwoordelijke Zonnestroominstallaties nu eigenlijk?

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden voor het goed en volgens specificaties functionerende zonnestroominstallatie.

Tijdens de opleiding werken we aan je technische vaardigheden en krijg je ruim voldoende uitleg over de theorie die je in de praktijk brengt. Na afloop van de opleiding doe je een theorie- en een praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvang je je bewijs van vakmanschap in je Vakpaspoort.
Op basis van dit bewijs kun je bij InstallQ een aanvraag indienen voor de erkenningsregeling Zonnestroomsystemen.

 

Je taken zijn:

 

 • Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen
 • Zonnestroominstallatie ontwerpen
 • Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken
 • Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
 • Begeleiden werkzaamheden
 • Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
 • Installeren en aansluiten omvormers
 • Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren werkzaamheden
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Opleveren van een zonnestroominstallatie
 • Zonnestroominstallatie beheren

 

De WV Zonnestroom Installateur is een theoretische opleiding. Lees op deze pagina meer over de module WV Zonnestroominstallaties. Om Erkend Zonnestroom Installateur te worden dien je zowel de VOP/VP cursus te volgen als de WV Zonnestroominstallatie, hier schrijf je je dus apart voor in.

Benodigde leermiddelen

 

Voor het volgen van deze cursus is het ISSO Handboek Zonne-energie (hard copy!) vereist. Dit is te verkrijgen op www.isso.nl

Inschrijven

 

Wil je de opleiding tot monteur zonnepanelen volgen? Inschrijven kan door aan de rechterkant de gewenste datum en locatie uit de lijst te kiezen en de gevraagde gegevens in te vullen. Na de inschrijving ontvang je van ons direct de bevestiging van deelname, inclusief de locatie en het tijdstip. Als je tegen onduidelijkheden aanloopt, neem dan vooral even contact op met onze behulpzame klantenservice. Je kan ons bereiken door te bellen naar 088-20 56 101!

Meer informatie Erkend Zonnestroom Installateur

Over de vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen


De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van zonnestroomsystemen en het plaatsen daarvan. Daaraan beantwoordt deze vernieuwde erkenningsregeling. Meegenomen in de regeling zijn ervaringen met incidenten en ontwikkelingen rondom zonnestroomsystemen, het ontwerp, de toepassing en het onderhoud. De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).
De erkenningsregeling behandelt géén zonnstroomsystemen voor binnenvaart of pleziervaart. Woonboten vallen wél onder het Bouwbesluit.

 

Twee deelgebieden


In de erkenningsregeling wordt rekening gehouden met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo geldt een aantal eisen alleen voor zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Daarom kan het installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

 

 • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW;
 • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook een InstallQ erkenning te hebben voor Elektra (laagspanningsinstallaties).

 

Belangrijkste aanpassingen


Met name de vakbekwaamheidseisen zijn aangepast. Ook wordt het installatiebedrijf (vaker) gecontroleerd. Hierdoor worden veiligheid en kwaliteit beter gewaarborgd.

Zo krijgt het erkende bedrijf voor het deelgebied tot en met 3 x 25 Ampère minimaal éénmaal per vier jaar een organisatie- en een technische kwaliteitscontrole van InstallQ. Voor het deelgebied groter dan 3 x 25 Ampère zal het erkend bedrijf eenmaal per jaar technische kwaliteitscontrole krijgen (op locatie).

Bovenstaand is een opsomming wat ook terug te lezen is op de site van InstallQ.

Start typing and press Enter to search